Modern ontology: reflection on the continuity of cyberspace and virtual reality

Ontología moderna: reflexión sobre la continuidad del ciberespacio y realidad virtual

Palabras clave: cyberspace, virtual reality, information processes, Internet space, computer technologies

Resumen

The article demonstrates that information and communication technologies, which are actively implemented in modern life, have no analogues in the past. Reality, characterized by the concept of “cyberspace”, has become one of the main factors of socio-cultural reality, a special living environment with which all spheres of public life are connected − economic, social, political, spiritual. Modernity is characterized by the emergence of electronic virtual reality, which significantly changes the language, bringing in new elements of communication. Today, the Internet in some way is a global information space that unites all existing telecommunications and information networks. It is stated that the formation of global information networks has become a direct consequence of computer technology, so the global information space is primarily cybernetic (computer) in nature. The question is raised about the spatial and temporal characteristics of virtual reality and their ontological substantiation, because cyberspace presupposes the existence of a certain world, characterized by the length and metrics represented in consciousness. The thesis about the sociality of cyberspace is substantiated. It is shown that cyberspace is artificially maintained and developed by real space, so it is concluded that it is impossible and inexpedient to study it as an independent phenomenon.

 

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

LICKLIDER, J. C. R. (1960). Man-Computer Symbiosis. URL: https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html

EMELIN, V. A. (2013). Kiborgizatsiya i invalidizatsiya tehnologicheski rasshirennogo cheloveka. National Psychological Journal, 1 (9), 62-70.

AKVAZBA, E. O., BOGDANOVA, V. P., UZLOVA, N. V., PATRUSHEVA, I. V. (2019). Problems and prospects of the Russian information society. Amazonia investiga, 8 (20), 310-322

BYTIAK, Y., DANILYAN, O., DZEBAN, A., KALINOVSKY, Y., CHALAPKO, V. (2020). Information society: the interaction of tradition and innovation in communicative processes. Amazonia Investiga, 9 (27), 217-226

GETMAN, A., DANILYAN, O., DZEBAN, A., KALINOVSKY, Y., HETMAN, Y. (2020). Information security in modern society: sociocultural aspects. Amazonia Investiga, 9 (25), 6-14

GRIGORESCU, А., CHITESCU, Razvan-Ion. (2018). Сyberspace – a challenge. Challenging the Status Quo in Management and Economics: 11-12 october 2018 (P. 824-838). Bucharest: National University of Political Studies and Public Administration

KUZMYCH, V. I. (2019). Heometrychni vlastyvosti metrychnykh prostoriv. Ukrainian Mathematical Journal, 71 (3), 382-399;

SENDULA-JENGIC, V., SENDULA-PAVELIC, M., HODAK, J. (2016). Mind in the gap between neural and social networks – cyberspaсe and virtual reality in psychiatry and healthcare. Psychiatria Danubina, 28 (2), 100-103

SOKOLOV, K. O., HUDYMA, O. P. (2019). Pidkhid do rozrobky elementiv struktury systemy vyiavlennia destruktyvnoho vplyvu u kiberprostori. Science-intensive technologies, 4, 426-432; TIKHONOVA, S.V., (2016). Social networks: problems of Internet socializasion. Polis-politicheskiye issledovaniya, 3, 138-152.

ARTO, A. (1993). Teatr zhestokosti. Teatr i ego dvoynik. Moskva: Martis.

GIBSON, U. (1984). Neyromant. URL: https://readli.net/chitat-online/?b=350412&pg=1.

BARLOW, J. P. (1991). Coming into the new country: cyberspace, the new datasphere. Communications of the ACM, 34 (3), 19-22.

KOVACH, M. Y. (2016). Rol i mistse internet-ekonomiky v suchasnii ekonomichnii systemi. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics, 1 (2), 188-192

SMOLIANIUK, O. V. (2012). Internet yak chynnyk rozvytku ekonomiky. Agrosvit, 2, 42-47

ZOZULOV, O. V., POLTORAK, K. A. (2013). Rol internet-tekhnolohii u protsesi uzghodzhennia ekonomichnykh interesiv subiektiv rynku. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», 10, 399-403.

HUTORNOY, S. N. (2013). Kiberprostranstvo i stanovlenie setevogo obschestva. Candidate’s thesis. Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh. 37.

Foros, H. V. (2018). Pravovi osnovy zakhystu informatsii v kiberprostori. Constitutional state, 30, 181-186

SAMOILENKO, O. A. (2018). Pryroda kiberprostoru yak obiekta kryminalistychnoho doslidzhennia. Forensics and forensics, 63 (1), 174-184

SOKOLOV, K. O., HUDYMA, O. P. (2019). Pidkhid do rozrobky elementiv struktury systemy vyiavlennia destruktyvnoho vplyvu u kiberprostori. Science-intensive technologies, 4, 426-432.

DZOBAN, O. P. (2017). Suchasnyi virtualnyi prostir: konhenialnist virtualnosti y mifu. Strategic priorities. Philosophy Series, 3, 163-170.

DZOBAN, O. P. (2018). Temporalna skladova u prostorovo-chasovomu kontynuumi virtualnoi realnosti. Strategic priorities, 2 (47), 118-126.

ASEEV, G. G. (2017). Sootnoshenie razlichnyih metricheskih issledovaniy v naukovedenii. Information processing systems, 1, 119-126

HAHANOV, V. I., CHUMACHENKO, S. V. (2002). Modeli prostranstv v nauchnyih issledovaniyah. Radio electronics and informatics, 1, 124-132

HAHANOV, V. I., CHUMACHENKO, S. V., LITVINOVA, E. I., MISCHENKO, A. S., ADAMOV, A. S. (2018). Infrastruktura analiza i informatsionnoy bezopasnosti kiberprostranstva. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/2210/1/RI_2011_2-040-060.pdf

KUZMYCH, V. I. (2019). Heometrychni vlastyvosti metrychnykh prostoriv. Ukrainian Mathematical Journal, 71 (3), 382-399.

TARATUTA, E. E. (2007). Filosofiya virtualnoy realnosti. Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta. 12.

ARSHINOV, V. I., DANILOV, Yu. A., TARASENKO, V. V. (2010). Metodologiya setevogo myishleniya: fenomen samoorganizatsii. URL: http://spkurdyumov.ru/what/metodologiya-setevogo-myshleniya/

HUTORNOY, S. N. (2013). Kiberprostranstvo i stanovlenie setevogo obschestva. Candidate’s thesis. Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh

KULIKOV, S. B. (2015). Informatsionnyie kanalyi, obrazyi nauki i fenomenologiya. Philosophical problems of information technology and cyberspace. Electronic scientific journal, 1 (9), 8-22. URL: http://cyberspace.pglu.ru/upload/uf/02e/new_sbornik-1_2015-_9_.pdf

USANOVA, D. O. (2012). Virtualnost kulturnogo prostranstva: klyuchevyie variatsii osmyisleniya. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnost-kulturnogo-prostranstva-klyuchevye-variatsii-osmysleniya/viewer.

BODRIYYAR, Zh. (1968). Sistema veschey. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3496/3501.

DEVTEROV, I. V. (2011). Kiberheohrafiia yak sotsialno-instytutsiine yavyshche. Gileya: scientific bulletin: a collection of scientific papers, 49 (7), 426-431

PERFILEV, Yu. (2003). Kibergeografiya. Energiya, ekonomika, tehnika, ekologiya. Energy, economics, technology, ecology, 11, 57-61.

CHESWICK, W. (1999). Mapping the Internet. IEEE Computer, 32 (4), 97-98; HIRTLE, S. С. (1998). Classification structures for cognitive maps. Data Science, Classification and Related Methods. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-65950-1_44.

Virtual worlds − Interview with Jeron Lanier (2010). URL: https://elektrovesti.net/1490_virtualnye-miry

BYUL, A. (1994). Virtualnoe obschestvo XXI veka. Sotsialnyie izmeneniya v digitalnuyu epohu. Moskva: Kanon.

BODRIYYAR, Zh. (2000). Simvolicheskiy obmen i smert. Moskva: Dobrosvet.

TERASHIMA, N., TIFFIN, J. (2005). HyperReality: Paradigm for the Third Millenium. URL: https://www.amazon.com/HyperReality-Paradigm-Millenium-Nobuyoshi-Terashima-ebook/dp/B000OI0UXK.

TARATUTA, E. E. (2007). Filosofiya virtualnoy realnosti. Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta. 129.

ALEKSEEVA, I., SIDOROV A. (2010). Informatsionnaya epoha: vyizovyi cheloveku. Moskva: ROSSPEN.

PERVUSHINA, V. N., HUTORNOY, S. N. (2017). Ideologiya kiberprostranstva. Voronezh State University Bulletin. Series: Philosophy, 2 (24), 69-80; TULIKOV, A. V. (2016). Zarubezhnaya pravovaya myisl v usloviyah razvitiya informatsionnyih tehnologiy. Right. Journal of the Higher School of Economics, 3, 235-243.

Tsenzura (kontrol) v Internete. Opyit Kitaya. (2020). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/.

ZINOVEVA, E. S. (2011). Mezhdunarodnoe upravlenie Internetom: konflikt i sotrudnichestvo. Moskva: MGIMO-Universitet.

HUTORNOY, S. N. (2013). Kiberprostranstvo i stanovlenie setevogo obschestva. Candidate’s thesis. Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh. 59.

Publicado
2022-08-31
Cómo citar
Getman, A. P., Danilyan, O. G., Dzeban, A. P., & Kalynovskyi, Y. Y. (2022). Modern ontology: reflection on the continuity of cyberspace and virtual reality: Ontología moderna: reflexión sobre la continuidad del ciberespacio y realidad virtual. Revista De Filosofía, 39(102), 78 - 94. https://doi.org/10.5281/zenodo.7017946