Features of the Linguistic Personality Of V.S. Solovyov-Publicist (Speech: "Three Forces")

  • Olga Leonidovna ARISKINA Ogarev Mordovia State University, Russia
  • Natalya Gennadevna YURINA Ogarev Mordovia State University, Russia
  • Natalya Gennadevna YURINA Ogarev Mordovia State University, Russia
Palabras clave: Linguistic personality, V.S. Solovyov, publicistic discourse, communicative strategy, concept. / Personalidad lingüistica, discurso publicista, estrategia comunicativa, concepto.

Resumen

ABSTRACT

 

The purpose of the article is to analyze the features of linguistic personality manifestation in the first journalistic work "Three forces" by V.S. Solovyov, a prominent Russian philosopher of the late 19th century.

The study was carried out within the framework of the anthropocentric movement in philology. The novelty and originality of the study are determined by the fact that 1) this is the first instance of journalistic discourse analysis on the material of early publicistic work; 2) the authors identify certain features of this linguistic personality in the area of publicism; 3) the study of the article "Three forces" has been conducted within the anthropocentric paradigm.

 RESUMEN

 

El propósito del artículo es analizar las características de la manifestación de la personalidad lingüística en el primer trabajo periodístico "Tres fuerzas" de V.S. Solovyov, un destacado filósofo ruso de finales del siglo XIX. El estudio se realizó en el marco del movimiento antropocéntrico en filología. La novedad y la originalidad del estudio están determinadas por el hecho de que 1) esta es la primera instancia del análisis del discurso periodístico sobre el material del trabajo publicitario temprano; 2) los autores identifican ciertas características de esta personalidad lingüística en el área del publicismo; 3) el estudio del artículo "Tres fuerzas" se ha llevado a cabo dentro del paradigma antropocéntrico.

 

Biografía del autor/a

Olga Leonidovna ARISKINA, Ogarev Mordovia State University, Russia

Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Russian as a Foreign Language of Ogarev Mordovia State University. Head of the scientific association of students, graduate students and young scientists of the philological faculty of Anthropolinguistics, author of more than 100 scientific papers, including 5 textbooks, 4 monographs (3 co-authored). Scientific interests: linguistic personality, history of linguistics, terminology, word formation, sociolinguistics, anthropolinguistics, political communication, linguoculturology, discourse analysis, Russian as a foreign language.

Natalya Gennadevna YURINA, Ogarev Mordovia State University, Russia

Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Russian as a Foreign Language of Ogarev Mordovia State University. Author of more than 120 scientific articles. Scientific interests: Old Russian literature, the history of Russian literature and Russian literary criticism, V.S. Solovyova, idiocy of writers of the XIX century, the teaching of Russian as a foreign language.

Natalya Gennadevna YURINA, Ogarev Mordovia State University, Russia

Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Russian as a Foreign Language of Ogarev Mordovia State University. Author of more than 120 scientific articles. Scientific interests: Old Russian literature, the history of Russian literature and Russian literary criticism, V.S. Solovyova, idiocy of writers of the XIX century, the teaching of Russian as a foreign language.

Citas

ARISKINA, O.L., DRYANGINA, E.A. (2011). Yazykovaya i kommunikativnaya lichnost: razlichnye podkhody k issledovaniyu [Linguistic and communicative personality: different approaches to the research]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 25 (240):15–18.

ARISKINA, O.L., DRYANGINA, E.A. (2013). Rol yazykovoi lichnosti grammatistov XVI –XVIII vv. v razvitii russkoi lingvisticheskoi nauki [The role of linguistic personality of XVI –XVIII cent. grammarians in the development of Russian linguistics]. Saransk, Izd-vo Mordovskogo un-ta.

BAKHTIN, M.M. (1986). Problema rechevykh zhanrov [The problem of speech genres] // M.M. Bakhtin Literaturno-kriticheskie stati. Moscow, Khudozh. literatura, 428–472.

BARANETS, N.G. (2002). Diskursivnye i zhanrovye osobennosti tvorchestva V. S. Solovyova [The features of discourse and genre of V.S. Solovyov's work]. Solovyovskie issledovaniya, 5: 18–34.

BELL, A. (2001). Approaches to Media Discourse. London, Sage.

BESPAMYATNOVA, G.N. (2002). Yazykovaya lichnost televedushchego v ramkakh ritoricheskogo etosa (na materiale igrovykh programm) [Linguistic personality of the television presenter within the framework of rhetorical ethos (on the material of game shows)]: Abstract of Dissertation … the Candidate of Philological Sciences. Ekaterinburg.

BRYUSOV, V.YA. (1981). Vladimir Solovyov. Smysl ego poezii [Vladimir Solovyov. The meaning of his poetry]. Remeslo poeta. Stati o russkoi poezii. MOSCOW, Sovremennik, 264–277.

CHICHERIN, B. N. (1897). Opravdanie dobra: nravstvennaya filosofiya V. Solovyova [Justification of the good: V. Solovyov's moral philosophy]. Voprosy filosofii i psikhologii, 39: 586–701.

DANKOVA, R. (2005). Ekzistentsialni parvoosnovi na nravstvenostta: Kam ontologiyata na sashtestvuvashtoto. Solovyovskie issledovaniya, 11: 121–136.

DAVIDSON, P. (2000). Vladimir Solovyov and the Ideal of Prophecy. The Slavonic and East European Review, 78(4(Oct.)): 643–670.

DIJK VAN, T. A. (1988). News as Discourse. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

GAUT, G. (1998). Сan a Christian be a Nationalist? Vladimir Solovyov's Critique of Nationalism. Slavic Review, 57(1(Spring): 77–94.

GAUT, G. (2000). A Practical Unity: Vladimir Solovyov and Russian Liberalism in Canadian Slavonic Papers. Revue Canadienne des Slavistes, 42 (3(Sept.): 295–314.

GUMPERZ, J. (1982). Discourse strategies. Cambridge, Cambridge University Press.

KARAULOV, YU.N. (1987). Russkii yazyk i yazykovaya lichnost [The Russian language and linguistic personality]. Moscow, Nauka.

KORNBLATT, J. D. (1997). Vladimir Solovyov on Spiritual Nationhood, Russia and the Jews. The Russian Review, 56 (2(Apr.): 157–177.

KORNBLATT, J. D. (2004). Doubly Chosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. Madison, Wis., University of Wisconsin Press.

KRASITSKI, YA. (2005). Problema razdela tserkvei i khristianskogo edinstva v publitsistike V. Solovyova [The issue of church division and Christian unity in V. Solovyov's journalistic work]. Solovyovskie issledovaniya, 11: 87–97.

KОRYČÁNKOVÁ, S. (1998). Vladimir Solovyov: Gornee i dolnee v poezii Vladimira Solovyova. Leksicheskie ryady. Poeticheskie obrazy [Vladimir Solovyov: The divine and the earthly in Vladimir Solovyov's poetry. Lexical sets. Poetic images]. Brno, Masarykova univ. v Bruĕ.

KОRYČÁNKOVÁ, S. (2013). Leksiko-semanticheskoe oformlenie filosofski znachimykh obrazov v poezii V.S. Solovyova [Lexical and semantic implementation of philosophically significant images in V.S. Solovyov's poetry]. Brno, Masarykova univ.

LUKYANOV, S.M. (1990). O Vl. S. Solovyove v ego molodye gody. Materialy k biografii [On the early life of Vl.S. Solovyov. Materials for the biography]: in 3 vol. Moscow, Kniga, Vol. 3.

NOSOV, S.N. (2008). Liki tvorchestva Vladimira Solovyova. S prilozheniem "Kratkoi povesti ob Antikhriste" [The facets of Vladimir Solovyov's work. With the appendix "The story of Anti-Christ"]. SPb., Dmitrii Bulanin.

PETROV, M. K. (2004). Yazyk, znak, kultura [Language, sign, culture]. Moscow, Editorial URSS.

RADLOV, E. L. (1991). Kharakter tvorchestva i poezii Vl. Solovyova [The nature of Vl. Solovyov's work and poetry]. Kniga o Vl. Solovyove. Moscosw, Sovet. pisatel, pp. 374–388.

RADLOV, E.L. (1909). Pisma Vladimira Sergeevicha Solovyova [The letters of Vladimir Sergeevich Solovyov]: in 3 vol. SPb, Obshchestv. polza, Vol. 2.

RADLOV, E.L. (1911). Pisma Vladimira Sergeevicha Solovyova [The letters of Vladimir Sergeevich Solovyov]: in 3 vol. SPb, Obshchestv. polza, Vol. 3.

ROTSINSKII, S. B. (2005). Vl. Solovyov i teoretiki narodnichestva: vyyasnenie otnoshenii po povodu obshchestvennogo ideala i roli lichnosti v istorii [Vl. Solovyov and the theoreticians of narodnichestvo: the argument about the social ideal and the role of the individual in history]. Solovyovskie issledovaniya, 11: 13–25.

SEDOV, K. F. (2004). Diskurs i lichnost: evolyutsiya kommunikativnoi kompetentsii [Discourse and identity: the evolution of the communicative competence]. Moscow, Labirint.

SMIRNOV, M. (2005). Vladimir Solovyov i Bestuzhev-Ryumin: razryv s konservatorami [Vladimir Solovyov and Bestuzhev-Ryumin: the break with the conservatives]. Solovyovskie issledovaniya,11: 25–44.

SOLOVYOV, V.S. (1991). Tri sily [Three forces]. V.S. Solovyov Smysl lyubvi: izbr. proizvedeniya. Moscow, Sovremennik, pp. 28–40.

SOLOVYOV, V.S. (1913). Pismo o vostochnom voprose [The letter of the Eastern question]. V.S. Solovyov Collected works of Vladimir Sergeevich Solovyov: in 10 vol. Vol. 9. SPb.: Prosveshchenie, pp. 169–171.

SOLOVYOV, V.S. (1914a). Zamechaniya na lektsiyu P.N. Milyukova [Comments on P.N. Milyukov's lecture]. Collected works of Vladimir Sergeevich Solovyov: in 10 vol. Vol. 6. SPb., Tovarishchestvo "Prosveshchenie", pp. 423–428.

SOLOVYOV, V.S. (1914b). O grekhakh i boleznyakh [On sins and illnesses] // V.S. Solovyov Collected works of Vladimir Sergeevich Solovyov: in 10 vol. Vol. 5. SPb., Prosveshchenie, pp. 267–286.

SOLOVYOV, V.S. (1914c). Spor o spravedlivosti [The argument about justice]// V.S. Solovyov Collected works of Vladimir Sergeevich Solovyov: in 10 vol. Vol. 6. SPb., Prosveshchenie, pp. 442–455.

STANKEVICH, A. V. (1877). Tri bessiliya [Three lacks of power]. Vestnik Evropy, 4. April: 877–891.

TSANN-KAI-SI, F.V. (2005). "Russkaya ideya" v filosofskoi publitsistike Vl. Solovyova i dukhovnaya situatsiya nashego vremeni ["The Russian idea" in Vl. Solovyov's philosophical journalism and the current spiritual situation]. Solovyovskie issledovaniya, 11: 66–74.

WOZNIUK, V. (1999). Vladimir S. Soloviev and the Politics of Human Rights. Journal of Church and State, 41 (1(Winter): 33–50.

YURINA, N. G. (2013). Literaturno-kriticheskaya kontseptsiya V. S. Solovyova: istoki, stanovlenie, razvitie [V.S. Solovyov's literary and critical concept: origins, emergence, development]. Saransk, Izd-vo Mordov. un-ta.

YURINA, N. G. (2019b). Transformatsiya traditsii srednevekovoi misterii v "Beloi Lilii" V. S. Solovyova [Transformation of the Traditions of the Medieval Mystery Play in Vladimir Solovyov's The White Lily]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 59: 243–259.

YURINA, N. G. (2019а). Literaturno-khudozhestvennoe tvorchestvo V. S. Solovyova v kontekste russkoi slovesnosti vtoroi poloviny XIX veka (estetika, poetika, stil) [V.S. Solovyov's literary and creative work in the context of Russian literature of the second half of the XIX century (aesthetics, poetics, style)]. Saransk, Izd-vo Mordov. un-ta.

ZOLOTAREVA, I.B. (2006). Leksiko-semanticheskie sredstva vyrazheniya etiko-esteticheskikh kontseptov v khudozhestvennom tekste: na materiale stikhotvorenii i khudozhestvennoi prozy V. S. Solovyova [Lexical and semantic means of expressing the ethical and aesthetical concepts in literary text: on the material of V.S. Solovyov's poems and prose] Abstract of Dissertation … the Candidate of Philological Sciences. Krasnodar.

Publicado
2020-08-14
Cómo citar
ARISKINA, O. L., YURINA, N. G., & YURINA, N. G. (2020). Features of the Linguistic Personality Of V.S. Solovyov-Publicist (Speech: "Three Forces"). Utopía Y Praxis Latinoamericana, 25(5), 39-50. Recuperado a partir de https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/33440