Bastos, F. E. (1) «Transfigura í§ ío sem í¢ntica da Flexibilidade; nos espa í§os do poder político, instrumental e económico», Utopía y Praxis Latinoamericana, 16(55). Disponible en: https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/3448 (Accedido: 15abril2021).