FELIPE MORALES, A.; BARRIOS, E.; CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, D. Políticas de fomento de la lectura a través del futuro profesorado / Policies to Promote Reading Through Future Teachers. Utopía y Praxis Latinoamericana, v. 24, n. 1, p. 89-103, 4 dic. 2019.