[1]
M. V. Kostytsky, N. V. Kushakova-Kostytska, O. I. Gvozdik, V. M. Kravets, y K. V. Shkarupa, «National identity in an emerging information society: some problematic issues», CP, vol. 38, n.º 66, pp. 85-94, oct. 2020.