Avdeevich Avdeev, Vadim, Olga Anatolievna Avdeeva, Stanislav Vasilyevich Rozenko, Evgeny Aleksandrovich Kiselev, Igor Vyacheslavovich Kuleshov, y Aleksey Vital’yevich Morozov. 2021. «Current Directions of Legal Ensuring National Security». Cuestiones Políticas 39 (69), 373-85. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.23.