KOSTYTSKY, M. V.; KUSHAKOVA-KOSTYTSKA, N. V.; GVOZDIK, O. I.; KRAVETS, V. M.; SHKARUPA, K. V. National identity in an emerging information society: some problematic issues. Cuestiones PolĂ­ticas, v. 38, n. 66, p. 85-94, 25 oct. 2020.