(1)
Avdeevich Avdeev, V.; Anatolievna Avdeeva, O.; Vasilyevich Rozenko, S.; Aleksandrovich Kiselev, E.; Vyacheslavovich Kuleshov, I.; Vital’yevich Morozov, A. Current Directions of Legal Ensuring National Security. CP 2021, 39, 373-385.