Morillo, S., Briceño, R., Valbuena, S., Solano, R., González, G., Moronta, A., Rodríguez, D. y González, E. (2018) «Capacidad de remoción de H2S de óxidos de níquel y cobre soportados sobre sílice mesoporosa (Remoción de H2S sobre óxidos metálicos soportados): H2S removal capacity of supported nickel and copper oxides on mesoporous silica (H2S removal over supported metallic oxides)», Ciencia, 26(1-2), pp. 42-47. doi: 10.5281/zenodo.4926247.