MORILLO, S.; BRICEÑO, R.; VALBUENA, S.; SOLANO, R.; GONZÁLEZ, G.; MORONTA, A.; RODRÍGUEZ, D.; GONZÁLEZ, E. Capacidad de remoción de H2S de óxidos de níquel y cobre soportados sobre sílice mesoporosa (Remoción de H2S sobre óxidos metálicos soportados): H2S removal capacity of supported nickel and copper oxides on mesoporous silica (H2S removal over supported metallic oxides). Ciencia, v. 26, n. 1-2, p. 42-47, 30 ene. 2018.